عمرخودرو:

یکی از پارامترهای بسیارمهم درمحاسبه قیمت گزاری خودرو کارکرده عمرخودرو میباشد. که به دو مولفه: سال تولید

و پیمایش خودرو تقسیم میشود.که به طور محسوسی این دو مولفه به یک دیگرارتباط دارند.درخودروهای اقتصادی

(خودروهای زیر500میلیونمانندپژو206) به طور متوسط پیمایش سالانه 30تا35 هزار کیلومتراست.وبرای خودروهای

گران قیمت پیمایش سالانه 10 تا 15 هزار کیلومتر منطقی میباشد. و کیلومترهای کمترازاین مقدار برای خودرو مزیت

نیست وافت قیمت پیدامیکند. اگربخواهیم افت قیمت خودرورابراساس عمرآن به صورت یک فرمول دربیاوریم میتوانیم افت

قیمت را برای سال اول 10%،سال دوم18%،سال سوم23%سال چهارم27%سال پنجم30%ذکر کرد.وازسال ششم تا دهم

به ازای هرسال:2/5%ازقیمت خودرو کاسته خواهدشد.به طورمثال: برای خودرویی با گذشت پنج سال ازتاریخ تولیدوبا100هزار

کیلومتر پیمایش چیزی درحدود 30%ازقیمت صفرآن خودرو در بازارکم خواهد شد.

قیمت- گزاری- خودرو

قیمت- گزاری- خودرو

وضعیت فنی در قیمت گذاری خودرو:

یکی از موارد بسیار مهمی که در هنگام خرید خودرو کارکرده باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید وضعیت سلامت فنی خودور

میباشد زیرا کوچکترین صدایی در موتور یا گیربکس خودور ممکن است هزینه های سنگینی روی دست شما بگذارد. بنابراین بهتراست

قبل از خرید خودرو حتما آن را به کارشناس فنی معتمد نشان دهید همچنین برای سهولت کار میتوانید از خدمات کارشناسی تضمینی

خودرو مجموعه کارشناس کار استفاده نمایید تا عیوب بررسی و برآورد هزینه تعمیرات صورت گیرد و مبلغ مورد نظر را از قیمت خودرو کسر نمایید.

آپشن ها 

یکی دیگر از مواردی که در محاسبه قیمت خودرو موثر است بررسی آپشن های خودرو است، سلامت عملکرد و اصلی یا غیر اصلی (افترمارکت یا به صورت شخصی نصب شده) بودن آپشن ها است که تاثیر زیادی در قیمت خودرو دارد. مثلا برای یک خودرویی مانند سانتافه، تعداد آپشن ها یا به اصطلاح فول یا نیمه فول بودن آن حائز اهمیت است.
توجه داشته باشید برخی آپشن ها و هزینه هایی که مالک قبلی خودور محتمل شده است مانند نصب شیشه دودی، روکش صندلی، کفپایی و غیره مزیت برای خودرو محسوب میشود اما تاثیر چشمگیری روی قیمت خودرو نخواهد داشت.برای کارشناسی خودرو با ماتماس بگیرید.